ویژگی جدید اکانت تجاری در اینستاگرام
ویژگی نظرسنجی به استوری اینستاگرام
ویژگی خرید اینترنتی در اینستاگرام
ویژگی جدید چت تصویری اینستاگرام
آموزش قابلیت های اینستاگرام IGTV
ویژگی جدید اینستاگرام نیم تگ Nametag